Reserve your Free Consultation

Body Contour kindly invites you to a complimentary consultation where our health and beauty professionals can create a personalized plan to help you look and feel your best.

Blog

viagra ne işe yarar Atina Üniversitesi’nin araştırmasına göre,

Atina Üniversitesi’nin araştırmasına göre, zeytin zengini bir rejim yapmak kalpteki kan akışını güçlendirerek cinsel iktidarsızlığı da azaltıyor. Görev çubuğundanDosya Gezgini‘ni açın ve taşımak istediğiniz dosyaları bulun. Ayrıca, bu ürünler reçeteli ilaçlar gibi yaygın olarak test edilmediğinden veya incelenmediğinden, umduğunuz kadar etkili çalışmayabilir. Popüler kültürde ilacın bazı tasvirlerine rağmen – sürekli bir ereksiyona sahip olmayacaksınız! Sağlıklı ve mutlu bir cinsellik yaşamak için ne gibi tedbirler alınmalı? Ülkemize giren sınırlı sayıdaki her parti Amerikan Krem için testler uygulanmakta ve ülkemizde ereksiyon ve cinsel sorunlar çeken vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla kullanması hedeflenmektedir. Bu sorunun giderilmesi için de sarfedilen en süregelen ilaç viagradır. Bu ilaç alerjik tepkimlere veya diğer sorunlara neden olabilecek bazı inaktif bileşenler içerebilir. Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerde ilişki sırasında penis yumuşak halde kalır ve bu durum kişinin cinsel performansının dibe vurmasına neden olur. Daha ciddi sıkıntıların artması önlenirken, hazzın artacağı bir cinsel yaşam oluşmasına zemin hazırlanıyor. Viagra bazı bünyelerde baş dönmesi, renk karışıklığı, yüzde kızarıklık ve sıcaklık, sindirim bozukluğu gibi yan etkilere sabep olur. Yeterince, 2005 yılında FDA, akciğerlere kan akışını daraltan ve hem erkek hem de kadınları etkileyen, pulmoner arteriyel hipertansiyon adı verilen bir kalp rahatsızlığı için aynı bileşiği onayladı. Buna kaynak olan sebep her ne olursa olsun, cinsel sağlık takviyelerden destek alan erkekler sorundan uzaklaşıyor. Bu yüzden art Alışveriş insanların en çok okay dert edindiği konular başında cinselliğin kurtarılması olarak gelmektedir. Son olarak da viagra sipariş ve viagra satın al işlemlerinin kesinlikle güvenilir kaynaklar üzerinden yapılması gerekmektedir. Kadınların için viagra kullanımı şuanla mümkün değildir. İlacı kullanmaya başladıktan sonraki günler, performansınız giderek artacaktır. İktidarsızlık olarak adlandırılan problem cinsel birliktelikte penisin sertleşmemesi ya da sertleşse bile kısa süre sonra yumuşak bir hal alması durumudur. Bu sebeple Viagra’nın reçeteli veya reçetesiz olarak alınması sırasında bir fiyat farkı oluşmaz. Viagra nedir 20 mg kullanmadan önce karnınızı doyurmanız gerekir. Tıbbi ürünlerde yer alan bilgiler sağlık profesyonellerine için bilgilendirme amaçlıdır. Boşu boşuna antibiyotik alınması bağışıklık sistemini kötü etkiliyor.

eczacıbaşı viagra fiyatları

Get Rid of Belly Fat

Genetics

Genetics can tell so much about who you are, what types of diseases or health problems you’re more susceptible to, and how quick your body loses and builds fat. Although having “fat genes” doesn’t necessarily mean you can’t lose the belly fat, they may make the goal harder to achieve.

Hormones

Hormones are those secreted by different body organs and tissues in order for your body to function well. For example, pancreas produces insulin, which is necessary to deliver blood sugar to your cells and use it to do their work.

Some imbalances—low or excess production of hormones—can lead to extra storage of fat. These include:

  • High cortisol, which increases when you’re overly stressed
  • Low estrogen, which explains why most women on menopause develop belly fat
  • High or low insulin
  • Low leptin, which forces you to eat a lot

 

Age

Many people complain about how it takes them longer to drop the excess weight when it used to be easy when they’re still in their teens and early twenties.

Your body’s metabolism slows down as you age. Slower metabolism means slower calorie burn. Excess calories are then stored as fat.

Moreover, aging also means losing that muscle mass. In fact, you stand to lose as much as 5% of muscle mass every decade beginning at 30 years old. This matters because muscle burns more calories than fat.

Your abdominal fat is certainly not a lost cause, but as I’ve mentioned earlier, you’ll probably have to exercise more and eat less if you want to see some results. Worse, you have to put more effort if you’re already past 25 years old.

Body Contour Wellness Clinic provides you with several non-invasive procedures like a tummy tuck that breaks down fat without any pain and adverse side effects. They are a perfect complement to exercise and proper diet as you can see the results you’re looking for at a way faster rate, especially when it comes to your waist circumference, which is a common indicator of abdominal fat.

You get so much more from these treatments as they can also improve the condition of your skin, making it tighter and reducing the appearance of wrinkles. They can even remove cellulite.*

As long as you’re healthy, which means you are not diagnosed with a liver disease or diabetes, as well as not pregnant, you can take advantage of this procedure.

Call us today at 954 742 9577 or send us an e-mail at info@bodycontourwellness.com to schedule your consultation. Body Contour is proud to serve Ft Lauderdale, Boca Raton, Hollywood, Pembroke Pines and Miami area with Non Surgical alternatives to achieve fat reduction and facial rejuvenation.

Radio Frequency Skin Rejuvination

Is Noninvasive Facelift Treatment Right For You?

Adding years to your age is perfectly natural—adding wrinkles and seeing sagging skin, are not, especially when we offer a reliable, safe, and effective noninvasive facelift treatment.

We offer one of the best facelift services in Fort Lauderdale, Florida, by investing in great technology that your skin will surely respond to. You can also see here and get the best skin treatment.

How Does It Work?

Noninvasive facelift uses Radio Frequency treatment (RF), a technology that is proven effective in Profhilo skinbooster treatment. Commonly used on the forehead, mid-face, under the eyes, neck, and jawline, noninvasive facelift is primarily used to treat loose skin and stimulate collagen and fibroblast production.

The RF goes beneath the subcutaneous tissue delivering deep heating sensation to boost blood flow, stimulate collagen production to improve skin tone and elasticity.

But this isn’t the only thing you can anticipate with our noninvasive RF facelift treatment. It also:

  • Reduces buildup of fat around the neck, chin, and face areas so the face develops a more defined shape and contour
  • Improves skin luster
  • Tightens sagging skin
  • Even out skin tone and reduces blemishes

Noninvasive facelift is ideal for patients in their mid 30s to 50s with sagging facial tissues. This treatment, which works on all skin colors, comes with minimal downtime and risks.

Meanwhile, patients are expected to see tightness after the procedure with more tightening improvements to be expected over the weeks after treatment. You may experience mild redness after the procedure.

Other reported rare side effects of RF energy are blisters and swelling on and around the treated area. However, this is perfectly normal which usually disappears quickly. You should be able to return to normal activities after the treatment.

Depending on your skin thickness, a 6  treatment series may be enough to see the results that you’re looking for, and the results can last for more than a year. Our experts can provide you a specific answer on the course of treatment according to your needs.

Special care is not required after the treatment; however, your therapist may suggest that you apply ice packs.

Is It Safe? Is It Pain Free?

The procedure is safely performed by trained and licensed professionals. We understand that each patient’s pain tolerance widely varies. For this reason, you may want to take some Tylenol or Ibuprofen thirty minutes prior to treatment.

Although Radio Frequency treatment is generally safe, it is not recommended for people who are suffering from skin diseases and infections and those with sensory disturbance to the skin. It is also not recommended for pregnant women, although there is no evidence to suggest that it’s harmful while you still have your baby inside your belly.

But as you may already know, safety is our number one priority. People with a pacemaker as well as metal replacement such as hip, are also advised against getting this procedure.

Just because you can’t see fine lines yet doesn’t have to mean you have to wait until you’re already in your forties and fifties to start taking care of your skin. Begin your skin tightening treatments today and reap the best results early. Contact Body Contour Wellness Center. We offer professional evaluation, and we are more than happy to discuss your personal needs. Schedule a consultation now and be ready for a new you!

Chi Massage: Going Beyond Massage

We all know that getting a massage is one way to relax your body. But did you know that Chi Massage treatment that can do so much more? Aside from relaxing your muscles, this can also improve your immune system function, aid in digestion, and counteract the effects of stress.

This treatment uses Chi Massage machine, an unusual aerobic exerciser, which is the result of 38 years of scientific and medical research by the chairman of Japan’s Oxygen Health Association. Dr. Shizou Inoue studied the effects of oxygenation of the body and concluded that lack of oxygen is the main reason why we feeling stressed out and why we suffer from different pains and diseases.

The Chi Machine, which comes with an “ankle cradle”, is designed to move the body from side to side at about 140 oscillations per minute. This is clinically proven to maximize body cells’ movements and the body’s natural absorption of oxygen. During the 15-minute therapy, you will be asked to lie down flat on the floor and place your ankle on top of the ankle cradle. Once the machine has been activated, your body will move the same way as goldfish swims.

This passive aerobic exercise, which was specifically designed to activate your lymphatic system, aligns your spine and enables detoxification. Unlike vigorous exercise that consumes oxygen in your body, Chi massage doesn’t compress your intervertebral disks and doesn’t make you feel tired. In fact, it supports your body’s health without making you lose all your energy.

In addition, this creates massage of internal organs and cellular oxygenation of both the brain and the body. This results to reduction of body aches and pains, muscle soreness, and tension. It also improves flexibility of your joints and muscles. In addition, it improves the regulation and function of body systems and internal organs.

Benefits:

• Enhances lymphatic drainage
• Promote blood cell production, tissue oxygenation, and blood circulation
• Relieved vertebra joint pressure
• Improve immune system function
• Aids in digestion through abdominal massage
• Stimulate the flow of “Chi” energy throughout the body
• Relaxes the spine and relieves pain
• Relieves minor muscle pains
• Increases local blood circulation
• Promotes a sense of well-being

If you’re tired of being stressed out and if you constantly suffer from different body pains, take advantage of revolutionary Chi Massage. Contact Body Contour Wellness Center to have a professional evaluation and discuss your personal needs. Schedule a consultation now!

Which Body Contouring Is Right for You?

Are you one of those who spend a huge time in the gym or in front of your TV playing pilates and yoga videos, and yet you’re not really getting rid of the stubborn love handles or belly fat? You’re not alone. What can separate you from all the others is when you try body contouring and coolsculpting as an option to get the body you want.

Interested? Here are your options:

Non-Surgical Liposuction:

Liposuction remains to be an effective method when it comes to removing high volume of fat in just one treatment. However, some clients are not comfortable with the idea of undergoing surgery due to possible health complications, pain, and lengthy recovery time. This is where smart lipo, a non-invasive liposuction technique designed to dissolve fat without the pain, becomes a great alternative. This fat reduction procedure uses ultrasonic waves, radio frequency as well as vacuum thermage. It is one of the most advanced treatments for stubborn fat deposit and is highly recommended for people who want to lose fat but do not want to risk painful or harmful side effects.

How does it work? This painless and simple process involves the use of ultrasonic waves, radio frequency and vacuum. A treatment piece is placed close to the targeted area. The frequency waves create bubbles in the fat cells, which burst the fat cells into tiny molecules. The fat, now tiny, is then melted to become liquid, which can then be eliminated from the body through natural means. This is a non surgical, painless, no anesthesia treatment.

Highly effective, clients are guaranteed to see noticeable improvements immediately. Aside from losing several inches on the targeted area, you can also expect some improvement in your skin texture. We add radio frequency to this treatment so your skin will not sag after losing unwanted fat.

Non Surgical lipo, considered a deep fat blaster, is highly recommended for extremely stubborn areas including:

• Hips and thighs
• Stomach
• Upper and lower arms
• Waistline
• Saddle bags
• Back
• Legs

Benefits of non-surgical lipo

• Noticeable body shape improvement
• Safe and painless
• Improves skin texture
• Zero side effects and health complications
• No downtime, No anesthesia, and No surgery
• No scarring
• Immediate and long lasting results

Cellulite Reduction

Cellulite is perhaps every woman’s worst enemy! Even if you already have the body to die for, cellulite can still happen. In fact, they are present in more than 75% of women. Worse, no matter how hard you exercise, stubborn cellulite just won’t go away. Well, the main reason is that the connective tissue of the skin is weak as well as fat protruding through the connective tissue becomes an issue.

If you want to get rid of cellulite, which is simply put, fat gone wild, you have to strengthen the connective tissues to prevent this fat from moving upward and causing a dimpled appearance.

For that, you can choose the Zwave treatment, which is a powerful, highly effective technology designed specifically to treat weak connective tissues in problem areas including buttocks, abdomen, legs, and upper arms. This treatment also stimulates collagen formation and improves blood circulation. Clinically tested and FDA approved, this procedure is proven to reduce cellulite.

Cellulite therapy relies on radial shockwaves, and its main job is to restore the connective tissues, and reducing the protruding fat cells through the connective tissue.

Benefits of Zwave:

• Non invasive treatment
• Safe and painless
• Immediate visible results
• No downtime
• Firmer and more elastic skin

i-Trim

This is another painless, safe procedure that is a great alternative to liposuction. Using low level laser technology, it is ideal to those who want to sculpt their body immediately as it guarantees around 1-inch loss in every session. The process works by puncturing holes in the fat cell member so the fat spills out. Designed for clients who require immediate results, the process is typically completed in less than 60 minutes and offers immediate results.

Unlike traditional, painful liposuction, this revolutionary laser system does not damage the skin, peripheral nerves or blood cells. This is because the whole process triggers natural reaction of fat cell release.

Areas that can be treated:

• Saddle bags
• Upper thighs
• Abdomen
• Upper back
• Breasts
• Calves
• Arms

Benefits of i-Trim

• Effectively shape targeted areas; can result to 1 inch loss
• Safe and effective
• Can be performed in all different body areas and all skin types
• No down time
• No damage to the skin, blood cells, and peripheral nerves
• No side effects
• Multiple areas can be treated simultaneously
• Long term results

There are quite a number of body contouring treatments that you can take advantage of after you have done your breast augmentation surgery. To know the best one for you based on your specific needs and goals, contact Body Contour Wellness Center for a professional evaluation. Schedule a consultation now and take the first step to having an amazing body.